บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จัดทำเงินเดือน
ยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big4)

 

ความเป็นสากลและเป็นมืออาชีพ

ทีมงานมีประสบการณ์ในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ซึ่งเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทย่อย/บริษัทย่อย ขอบบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ธุรกิจธนาคาร บริษัทประกัน สายการบิน กองทุน ทีมงานจึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานบริการบัญชีของลูกค้าของเราทุกราย

 

เราคิดบริการที่ยืดหยุ่น ไม่มีขั้นต่ำ

เราออกแบบการบริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ตามปริมาณงานและเวลาที่จะต้องใช้ เพราะเราคำนึงถึงความแตกต่างและลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของแต่ละกิจการ โดยเฉพาะบริษัทที่ไม่มีรายการ หรือ Start up ที่อาจจะยังมีรายการไม่มาก ค่าบริการจะต้องสอดคล้องและสมเหตุสมผลกับจำนวนปริมาณรายการ

 

มุ่งเน้นคุณภาพที่ยั่งยืน และตรวจสอบได้

ทีมงานมุ้งเน้นคุณภาพของงานเสมอเมื่อเริ่มให้บริการกับลูกค้าทุกราย เพราะเราเชื่อมั่นว่าคุณภาพงานสอบบัญชี หรือบริการบัญชี จะช่วยให้ฝ่ายจัดการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในการทำธุรกิจต่อไปได้

 

ความพึงพอใจของลูกค้า

ทีมงานคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ เรามุ่งเน้นการให้บริการด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และช่วยลดปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ ทีมงานเชื่ออยู่เสมอว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีมงาน

รับทำบัญชีและยื่นภาษี

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีครบวงจร บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร ประกันสังคมรายเดือน บริการยื่นชำระภาษี จัดการเรื่องเอกสารทางบัญชีทุกประเภท ตรวจสอบงบการเงินต่างๆ งบการเงินรายปี รับจัดทำบัญชีรายเดือน พร้อมทำรายงาน ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการรับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big 4) มากกว่า 10 ปี

งานบริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนบริษัท รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ รับจดทะเบียนคณะบุคคล รับจดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนร้านค้า)

บริการจัดทำเงินเดือน

บริการรับทำเงินเดือน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานมืออาชีพ คอยอำนวยความสะดวกในการวางระบบเงินเดือนให้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทีมที่ปรึกษาให้กับการจัดระบบเงินเดือนของบริษัท ตลอดจนรับปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเงินเดือน เราเน้นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ในการให้บริการกับลูกค้าเป็นสำคัญ

ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า

ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่าไทย ของชาวต่างชาติแบบครบวงจร รับทำ work permit visa ขอวีซ่าไทย ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอwork permit

  • May 12, 2023

ค่าปรับยื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลาหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน จะมี 2 ส่วน คือ 1. ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน

อ่านเพิ่มเติม
  • Feb 17, 2023

ในอนาคตทุกองค์กรจำเป็นต้องมี "พื้นที่การเรียนรู้" ที่เป็นเสมือน "มหาวิทยาลัย" หรือสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าองค์กรต่างๆต้องให้ใบปริญญา เพียงแต่ต้องสร้างระบบนิเวศน์ที่กระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ในขณะที่ผู้นำจะต้องไม่เป็นแต่คนที่คอยสั่งงาน แต่ต้องเป็น “ครูที่ดี” ให้กับคนในองค์กรด้วย ดั้งนั้น ทุกองค์การในอนาคตอาจจะต้องมีความเป็น “มหาวิทยาลัย” เพราะคนทุกคนต้องฝึกการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเทคโนโลยีการศึกษาก็ทำให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
  • Feb 17, 2023

เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (NON VAT) ภาษีซื้อที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดจากกิจการประเภทใด ต้องนำมาเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยสรุป

If you believe you can do it, you can achieve it.

IBM ฟ้องอดีต MD "ปฐมา จันทรักษ์" ขอคืนโบนัส 15 ล้านบาท ฐานย้ายซบคู่แข่งเร็วเกิน

ไอบีเอ็ม (IBM) ฟ้องอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด "ปฐมา จันทรักษ์" เพื่อเรียกคืนเงินโบนัส 4.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 15 ล้านบาท ฐานย้ายไปร่วมงานกับบริษัทอื่นเร็วเกินไป โดยรายงานระบุว่า ปฐมาเข้าร่วมกับบริษัทเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ในเวลา 1 เดือนหลังจากลาจาก IBM

อ่านเพิ่มเติม  

สนใจบริการบัญชี แจ้งข้อมูลกิจการของคุณเพื่อประเมินราคา ติดต่อ 081-561-1189

THAICPA.COM

  • 1 Soi Charan Sanitwong 1, Wat Tha Phra, Bangkok Yai, Bangkok, Thailand